Audyt bezpieczeństwa informatycznego

Współczesne systemy IT są kompozycją skomplikowanych technologii. Za przyjaznym interface użytkownika kryje się niezliczona ilość języków programowania, protokołów, systemów, warstw pośredniczących i wielu innych czynników, które powodują, że audyt bezpieczeństwa IT jest zagadnieniem wymagającym szerokiej wiedzy eksperckiej. Systematyczna dekompozycja oraz badanie elementów składowych danego systemu teleinformatycznego pozwala na precyzyjne odtworzenie procesów przetwarzania danych co pozwala jednoznacznie stwierdzić czy dany system spełnia określone wymagania bezpieczeństwa czy wydajności.

Audyt możemy zrealizować w oparciu o praktycznie dowolne przedstawione przez Państwa wytyczne, w tym Politykę bezpieczeństwa, wytyczne OWASP ASVS, PCI DSS czy ISO27001 lub wymagania RODO.

Dlaczego Pentesters

Referencje